Udenlandsk kørekort i Danmark

Kørekort for udenlandske borgere i DK.


Jeg har søgt og søgt på nettet for at finde svar på dette spørgsmål. Jeg fandt et svar du havde givet, om at en amerikansk statsborger på 16 med USA kørekort, gerne må køre bil i Danmark. Men min datter er dansk statsborger og har boet her i USA i 9 år og har ingen planer om at flytte til Danmark, kan hun også køre bil når vi er i Danmark på ferie med sit amerikanske kørekort som 16 årig?Svar

Når man som udlænding vil køre bil i Danmark gælder de internationale konventioner - herunder Wienerkonventionen.


Det betyder, at det køretøj, man lovligt kan føre med sit kørekort i det land, man kommer fra, også lovligt kan føres i Danmark.


Er man f.eks. 16 eller 17 år i USA og dér har erhvervet et kørekort til bil, så må man lovligt føre tilsvarende bil i DK.


Det gælder også, selv om man er Dansk statsborger men udrejst af Danmark.

I det øjeblik, man tager fast ophold i DK - d.v.s. ikke længere er turist - gælder de danske regler.


Der er jo nogle misforståelser knyttet til denne regel, idet nogle fejlagtigt mener, at man kun må køre bil i Danmark, når man er 18 år, (17 ¨år med ledsager) uanset nationalitet. Misforståelsen opstår fordi, der i de danske regler står, at man først kan erhverve kørekort i DK, når man er fyldt 18 år.    (i dag 17 år på særlige vilkår)


Men til mange kørekort udstedt i udlandet til unge (f.eks., USA) gælder der sællige restriktioner, for eksempel, at kørekortet kun gælder i en bestemt stat, i et bestemt område eller lignende. Såfremt kørekortet er udstedt med begrænsninger, gælder begrænsningen selvfølgelig også i DK. Hvis et kørekort er udstedt til kun at gælde i et bestemt område eller stat, gælder det selvfølgelig ikke i Danmark.

 


 


Spørgsmål   


Gælder svensk kørekort til dansk sygetransport


Jeg var på kørevejleder kursus hos Falck i Hvidovre i december, hvilket jeg havde meget glæde af.


Men jeg har et spørgsmål angående erhvervskørekort, og jeg har ikke kunne finde svaret nogen steder, heller ikke i den udmærkede bog vi fik af dig.


Det går på at vi har medarbejdere der bor i Sverige og har svensk kørekort, og de siger at de hos politiet har fået at vide at de ikke skal have erhvervskort, selvom de skal køre sygetransport i Danmark.


Jeg håber at du kan give mig et svar, således at vi ved hvad der er op og ned i det her


På forhånd tak


 


Svar


Det er sådan, at det kørekort, der i Sverige er gyldig til en kørsel dér, også er gyldig til en tilsvarende kørsel i DK.

Det vil sige, at må man med det svenske kørekort køre sygetransport og ambulance i Sverige uden EP kort, ja så må han også i DK, så længe han er bosiddende i Sverige.


Det skyldes den nordiske færdselskonvention og EU-reglerne. Der er også Wienerkonventionen at tage hensyn til.


Den betyder f.eks. at en Amerikaner, der har et lovligt kørekort i USA som 17 årig, som turist også må føre bil i DK, selv om reglerne for at erhverve kørekort i DK er 18 år. I dag 17 år på særlige vilkår)

Ja sådan er der så meget.


 


Fører man hest, når man trækker den

Er det at ”ride” og ”føre hest” det samme i færdselslovens forstand?

Eller fører man en hest, når man trækker den ved tømmen eller i en grime?


Se f.eks. § 2, nr. 9, der tyder på at det er to forskellige ting, og § 54, stk. 3, 4 og 5, der tyder på at det er det samme – altså at man fører en hest når man sidder på ryggen af den…

Og så igen § 88, stk. 2, der godt nok angår hunde, men så jo klart tilkendegiver, at man fører en hund ved at have den i snor og ikke ved at ride på den  .


Kan godt se det ikke har almindelig interesse, som du skriver om de spørgsmål du bruger tid på , men det er heller ikke helt ligegyldigt… Jeg tror at det indirekte vil betyde noget for rytteres muligheder for at trække heste på steder de efter mark- og vejfredsloven (og naturbeskyttelsesloven) ikke må ride… det har jeg i alt fald skrevet her i et udkast til et lille videnblad om ridning i naturen, men så er jeg kommet gevaldigt i tvivl 

Yes yes. Hvis du ikke kan hjælpe, så skal du ikke høre spor for det.


Svar

Når vi fagfolk skal forsøge at finde ud af, hvad lovgiverne mener (det er ikke altid nemt) tyer vi til at læse lovgivningens betænkning og eventuelle domstolsafgørelser.

Hvis vi ikke kan finde svar på spørgsmålet her (fordi det ikke er nævnt i betænkningen, eller fordi der ikke findes landsretsdomme) må vi læne os op af vores egen viden, erfaring og tro.

Så det gør jeg i mit svar.

At være rytter vil sige, at man sidder på hesten.

At føre en hest vil sige, at man sidder på hesten eller fører den i bånd/snor/rem eller på anden måde har herredømme over den. Hvis man forestiller sig, at en hest er super veldresseret og adlyder førerens mindste vink, er det ikke et krav, at den skal være i snor (medmindre særlige regler gælder det konkrete sted). Sker der så noget, vil man blive stillet til ansvar overfor sin handling.

At føre en hund er det samme. Hunden er i snor eller under kommando. Jf. færdselsloven må den, som du rigtigt beskriver, ikke føres i bånd fra hest, hestevogn eller motordrevet køretøj.