Busstoppested

skal bussen standse.


Jeg så lige din netside, og har et spørgsmål angående busser og deres stoppesteder.  Så forleden dag en bus tage en passager op ved et busstoppested, hvor bussen holder ude på vejen. Til højre for bussen, går en cykelsti, som går i et med kørebanen, men er afmærket med en hvid linje, som er striplet i hele bussens længde ved stoppestedet. Ved siden af "cykelstien" er så fortorvet, som er hævet og markeret med en kantsten. Skal bussen så i dette tilfælde holde helt ude på vejen, eller må den køre helt ind til fortorvet, hvor den så blokere "cykelstien".


Har vedlagt to jpg billeder "Bus1" + Bus2", som viser hvordan det ser ud på stedet. Håber du kan gøre mig lidt klogere på det.


 

Svar


Det bliver et lidt kompliceret svar, men lad os først se på regelsættet.


Cyklistsymbolet som er malet på asfalten ved busstoppestedet angiver, at cyklister og førere af lille knallert skal benytte den pågældende del af vejen.


Området med cykellistsymbol, der er afgrænset af den ubrudte spærrelinje, må kun benyttes af cyklister og førere af lille knallert, bortset fra fodgængere i visse tilfælde.


Den punkterede linje angiver, at det dog er tilladt at krydse linjen, såfremt det ikke strider imod andre bestemmelser. Overskridelse af den punkterede linje skal ske uden fare eller unødig ulempe for andre.

Føreren af bussen kan altså vælge at køre helt ind til fortovskanten, såfremt han derved ikke er til fare eller unødig ulempe for andre, men såfremt en cyklist ikke kan komme forbi, vil jeg mene, at standsningen er til unødig ulempe, da føreren af bussen kan vælge at holde til venstre for kantlinjen.