2012

Projekter 2012

.

Forår

Center for trafik,  Foredrag om mental køreteknik

Beredskabssektionen, Københavns Politi Foredrag om mental køreteknik og risikostyring. 

Beredskabsstyrelsen Kursus i mental køreteknik og udrykningskørsel 

Dansikring 1 5-dages uddannelse af VIP/direktionschauffører for Dansikrings kunde. 

Djursland Brandvæsen  1 kursus i mental og praktisk køreteknik inkl. udrykninskørsel 

Dragør kommune  1 kursus i mental køreteknik 

Faglig klub, chauffører hos Johannes Rasmussens vognmanndsfirma: 1 kursus i mental køreteknik 

Falck Varde  1 kursus i mental køreteknik samt udrykningskørsel. 

Faxe/Stevns kommune 4 kurser i mental og praktisk køreteknik 

Fredericia  Øko, risikostyring, og mental køreteknik med praktisk kørsel. 

Frederikssund kommune  2 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer 

Gladsaxe kommune: 6 kurser i håndtering af besværlige og voldelige personer. 

Herning kommune 4 kurser i mental køreteknik 

Holbæk kommune:  20 kurser i mental og praktisk køreteknik inkl. risikostyring. 

Holstebro  Kursus for bilansvarlige.

Hørsholm kommune 2 kurser i mental og praktisk køreteknik inkl. Chauffør pas på din krop. 

Lejre kommune: 10 basiskurser i mental og praktisk køreteknik 

Københavns politi: Rutinekørsel med politielev fra City og Amager   

Københavns politi: Mental køreteknik og udrykningskørsel for elever i Københavnske politistationer   

Københavns politi: Uddannelse af vejledere for elever i praktik på de Københavnske politistationer   

Københavns Politi: 3 foredrag vedrørende mental køreteknik for kørelærere i Københavns politikreds

Københavns Lufthavn: Foredrag vedrørende mental køreteknik for kørende medarbejdere i lufthavnen.

Københavns Vestegns Politi 3 kurser i mental køreteknik og udrykningskørsel

Midt- og Vestjyllands politi Uddannelse af instruktører i mental og praktisk køreteknik. 

Morsø kommune 1 kursus i mental køreteknik for ledere og bilansvarlige 

Nestlé  1 heldagskursus i mental og praktisk køreteknik 

Nordsjællands politi; Helsingør), Mental køreteknik og udrykningskørsel

Nyborg kommune: 4 basiskurser i mental og praktisk køreteknik 

Odder kommune 2-dages konflikthåndteringskursus

Odsherred kommune  2 kurser i risikostyring, bilteknik, mental og praktisk køreteknik

Randers kommune: 18 kurser i mental og praktisk køreteknik 

Rudersdal kommune: 1 kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer 

Skanderborg kommune  5 basiskurser i mental og praktisk køreteknik 

Slagelse kommune  2 2-dagskurser i håndtering af besværlige og voldelige personer 

Syd- og Sønderjyllands Politi (Esbjerg) Mental køreteknik og udrykningskørsel

Syddjrus kommune: 2-dages kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer

Varde Jobcenter Konflikthåndteringskursus samt debriefing for ledere efterfølgende.

Vestegnens Politi 3 kurser i mental køreteknik inkl. udrykninskørsel 

Vesthimmerland, Renovest  3 kurser i mental køreteknik og risikostyring. Vedligeholdelseskursus

3F, Midtjylland (Herning) Foredrag om mental køreteknik for chauffører.

 

 

Efterår


Dupont Danmark:  3 gange Rutinekørsel med kørende medarbejdere. 

Faxe kommune, 3 kurser i bilteknik, risikostyring, mental køreteknik med praktiske øvelser   

Frederikssund kommune, Konflikthåndteringskursus 

Fredericia, Økokursus inkl. mental køreteknik samt praktiske øvelser. 

Gladsaxe kommune, Konflikthåndteringskursus 

Herning kommune: 1 kursus i mental køreteknik 

Hillerød kommune: 5 kurser i mental og praktisk køreteknik 

Holbæk kommune, 14 basiskurser i risikostyring, bilteknik samt mental- og praktisk køreteknik. 

Hørsholm kommunes hjemmepleje, 4 kurser i mental og praktisk køreteknik inkl. modulet: chauffør pas på din krop 

Nordsjællands politi, Mental køreteknik og udrykningskørsel. 

Nyborg kommune: 1-dages kursus i håndtering af besværlige og voldelige personer 

Københavns Lufthavn, 2 timers foredrag vedrørende mental køreteknik og risikostyring 

Københavns Politi. 3 Foredrag vedrørende Mental Køreteknik for kærelærere i København 

Københavns Politi, rutinekørsel med politielever i 12 dage. 

Københavns Brandvæsen, Foredrag om mental køreteknik, inkl. udrykningskørsel

Nestlé: 1 kursus i mental køreteknik, samt 2 dage med rutinekørsel med de kørende medarbejdere 

Næstved kommune, 2 2-dageskurser i konflikthåndtering inkl. kropsterapi. 

Odder kommune: 2-dages konflikthåndteringskursus 

Odsherred kommune: 1 2-dages kursus i konflikthåndtering 

Randers kommune, 10 kurser i bilteknik, risikostyring, mental køreteknik og praktiske øvelser 

Rådet for sikker trafik: Kurser i mental køreteknik for virksomheder i samarbejde med Rådet. 

Slagelse kommune, 2 dages konflikthåndteringskursus inkl. kropsterapi. 

Silkeborg kommune, 5 kurser i mental køreteknik, risikostyring, bilteknik og praktiske øvelser 

Syddjurs kommune, 2-dages kursus i konflikthåndtering 

Aarhus, Center for Social udsatte, 2-dages kursus i konflikthåndtering 

Aarhus universitetshuspital. Foredrag om konflikthåndtering 

Samsø sygehus, 1-dags kursus i håndtering af besværlige og voldelige borgere.