Må kantlinjen overskrides

Må linjen overskrides. 

Må jeg som privatperson (og bilist årg. 1936) spørge til "en tvivl" omkring de brede, punkterede spærrelinier, f.  eks. på motorveje, men også anvendt af kommunale vejmyndigheder?  -  Jeg har fundet frem til Q 46 - 47 i BEK 784 af 6/7-2006;  men jeg ikke at kunne tolke denne type afstribninger.


På Sjælland, E 20/E 47 Køge Bugt Motorvejen, ses en sådan afstribning i forbindelse med visse lange afkørselsbaner (mod Greve 28, vist nok), dog med den forskel her, at striben komme "lidt efter" man på legal vis kører i på nævnte bane. Dette i modsætning til på Vejlefjordbroen (til afkørslerne hhv. 60 og 61), hvor afstribninger påbegyndes straks ved "indkørsel" på "banen", og der således måske sker en overtrædelse, hvis man kommer fra syd.


Spørgsmålet kan også formuleres sådan, om det er tilladt at køre over denne type afstribning, f. eks. midtvejs?

 


Svar.

Lad os lige starte med at fastlægge nogle vigtige definitioner.


En spærrelinje er aldrig brudt (punkteret)


En ubrudt smal linje er enten


  1. Spærrelinje, som ikke må overskrides bortset fra enkelte undtagelser (f.eks. hvis det er nødvendigt for at komme forbi en ulovlig parkeret bil) 
  2. Eller en kantlinje, der som hovedregel heller ikke må overskrides, medmindre det sker for at parkere til højre for linjen eller lignende


En ubrudt bred linje er altid en kantlinje, der afgrænser kørebanen fra særlige vognbaner (busbane, nødspor, svingbane eller lignende) eller afgrænser kørebanens kant til omgivelserne. Kan også afgrænse kørebanen fra spærreflade m.v)


Det har ikke noget med spørgsmålet at gøre. Nu kommer svar på spørgsmålet.


Den ubrudte brede kantlinje må gerne overskrides. 


Punkteret kantlinje


Punkteret linje med lige lang streg og mellemrum. Den anvendes i stedet for Ubrudt kantlinje til at angive, at det er tilladt at krydse linjen, såfremt det ikke strider mod andre bestemmelser. Overskridelse af punkteret kantlinje kan ske, hvis manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. i færdselslovens § 18, stk. 2.

 

Linjen er bred, hvor den del af kørebanen, der ligger uden for linjen, er tilstrækkelig bred til færdsel af fodgængere, cyklister og lignende.


Bred linje anvendes desuden på motorveje og til afgrænsning af parkeringsbaner og særlige baner afmærket med symbol for bestemte færdselsarter eller for bestemte trafikretninger ved vejkryds. Bortset fra i parkeringsbaner er standsning eller parkering i sådanne baner forbudt.


Til opdeling af sti i baner for forskellige færdselsarter eller færdselsretninger anvendes smal ubrudt linje, punkteret linje eller spærreflade. Ubrudt linje angiver, at linjen under normale forhold ikke må overskrides. Ubrudt kantlinje kan desuden anvendes til at begrænse stiers kant mod rabat. Stier med cykeltrafik i begge retninger, som forløber langs vej, afmærkes med punkteret midterlinje. Denne afmærkes også ved disse stiers forløb gennem kryds og suppleres da med V


Ubrudt kantlinje

Ubrudt kantlinje, der begrænser kørebanen mod midterheller eller midterareal, må kun overskrides af køretøjer, hvor særlige forhold, fx vejarbejde eller standset køretøj, gør det nødvendigt, og da kun under udvisning af særlig agtpågivenhed og med lav fart.


Andre ubrudte kantlinjer må kun overskrides af motorkøretøjer og store knallerter i forbindelse med standsning eller parkering eller ved kørsel ind på eller ud fra vejen. Køretøjer, der føres med lav hastighed, kan dog, hvor det er nødvendigt for at lette overhaling, jf. færdselslovens § 22, stk. 2, overskride kantlinjen på en kortere strækning mens overhalingen varer. Kantlinjen kan også overskrides ved passage højre om en venstresvingende, såfremt banen til højre for kantlinjen ikke er en særlig bane.


Endvidere kan motorkøretøjer, der lovligt benytter en busbane, jf. § 57, V 42 Bussymbol, overskride en kantlinje, der afgrænser de almindelige vognbaner fra busbanen, når det er nødvendigt for at passere et standset køretøj.