Gods

Gods på bilen

Jeg vil gerne køre med en kajak på bilens tagbøjler. Hvor langt må en genstand rage ud i forhold til bilens forende og bagende? Og er der andre regler, der skal overholdes? Jeg kan ikke finde oplysning om dette noget sted.

På forhånd tak.Svar

Oplysningerne kan du finde i bekendtgørelse om afmærkning af langt eller bredt gods


Ved transport af gods, som rækker mere end 1 m ud over et køretøjs eller vogntogs bageste eller forreste punkt, skal godset være afmærket.

Ved ikke-erhvervsmæssig transport af gods uden for lygtetændingstiden kan afmærkningen foretages med en lys klud eller på anden tydelig måde.

Ved transport af gods, som rækker mere end 2 m ud over et køretøjs eller vogntogs forreste punkt, skal føreren være ledsaget af en person, der ved vejkryds, jernbaneoverkørsler og lignende vanskelige passager om fornødent skal bistå føreren af køretøjet og advare andre trafikanter.

Ved transport af gods, som rækker mere end 15 cm ud over et køretøjs eller vogntogs side, skal godset være afmærket og her gælder også, at ikke erhvervsmæssig transport kan afmærkes med en hvid klud udenfor lygtetændingstiden eller anden tydelig måde..

Afmærkning skal anbringes på den del af godset, der rækker længst ud over køretøjet eller vogntoget og skal være anbragt så lavt som muligt, dog ikke lavere end 350 mm. Afmærkningen skal endvidere anbringes således, at føreren af køretøjet har tilstrækkeligt udsyn og således, at afmærkningen ikke kan volde fare for andre trafikanter.


Hvis man kører i lygtetændingstiden, skal godset være afmærket med en cylinderformet genstand, der skal være hvid med mindst 2 røde og reflekterende striber samt have en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm. I lygtetændingstiden skal godset endvidere være afmærket med mindst én lygte, der lyser rødt bagud ved bagud vendende gods og én lygte, der lyser hvidt fremefter, hvis godset rager forud.

Gods, der stikker mere end 15 cm ud til siden skal også i lygtetændingstiden være afmærket med nævnte cylinder samt lygter, der viser hvidt lys fremefter og rødt lys bagud.

Lygterne skal opfylde kravet til henholdsvis positionslys og baglygter; det vil sige, at de skal være synlige i mindst 300 m´s afstand.