Hvornår ophører hastighedstavlen

Hvad ophæver en lokal hastighedsbegrænsning.


Svar

Når vi har med forbudstavler at gøre er det hovedreglen, at disse gælder frem til næste vejkryds. Det vil sige, at hvis ikke andet er bestemt, ophæves de ved første betydelige vejkryds eller ved ophørstavle.


Men denne regel gælder ikke for tavlen "lokal hastighedsgrænse", for her har man netop bestemt noget andet. Tavlen gælder, indtil den ophæves af ophørstavle, ved afstandsangivelse på undertavle eller ved angivelse af anden hastighedsbegrænsning. Samt selvfølgelig når vejen slutter eller man kører bort fra vejen.


Det vil sige, at tavlen ophæves altså ikke, fordi man passerer en sidevej - heller ikke en såkaldt betydelig sidevej.


Dette kan f. eks. have betydning, såfremt man i tættere bebygget område kører på en strækning, hvor det er skiltet, at hastighedsgrænsen er 60 km/h eller 70 km/h.


Denne hastighedsbegrænsning gælder altså indtil vejen slutter, eller indtil man møder ophørstavlen, medmindre andet er tilkendegivet på en undertavle.


Tavlen skal gentages efteralle betydende sideveje senest 50 m efter vejudmundingen, således at nyt kørende på vejen hurtigt bliver bekendt med den hastighed, der gælder på vejen.

Har den vej, der køres ind på en højere hastighedsgrænse end sidevejen, man kommer fra, kan den maksimale længde øges fra 50 m til 150 m.

Hastighedsgrænsen skal endvidere gentages efter enhver accellerationsbane senest 100 m efter accellerationsbanens afslutning.

Det vil typisk være gældende på motorveje, hvor de nye kørende på denne vej bliver bekendt med, om der gælder en anden grænse end de generelle 130 km/h.


Jeg kan sagtens forstå, at det kan være særdeles vanskeligt at finde svaret på dit spørgsmål.


Reglerne for vejafmærkning deles op i flere bekendtgørelser og vejledninger.


Vejafmærkningsbekendtgørelsen beskriver de forskellige tavler og striber på kørebanens betydning.


Anvendelsesbekendtgørelsen beskriver, hvorledes striber og tavler som udgangspunkt skal udføres og opsættes, og i ingen af de to nævnte bekendtgørelser finder du det, du leder efter.


Men vejdirektoratet har lav et en serie såkaldte håndbøger for vejmyndigheder, der indeholder vejledning og bindende bestemmelser, når der skal males på kørebanen eller der skal opsættes tavler.


Om forbudstavle C 55 - Lokal hastighedsgrænse står der, at tavlen så vidt muligt bør gentages for hver mindst 500 m i byområde og mindst for hver 800  m uden for byområde.


På motorvejen bør tavlen gentages for hver 1500 m.
Endvidere skal tavlen gentages efter hvert betydede sideveje højst  50 m efter vejudmunding. Dog kan denne afstand øges til højst 150 m, hvis sidevejen har en lavere hastighedsgrænse, end den vej, der køres ind på. Det giver jo god mening, idet man jo må køre hurtigere end man måtte på den vej, man kom fra. 


Ved accellerationsbane skal hastighedstavlen stå senest 100 m efter accellertionsbanens afslutning.


Jeg kan sagtens forstå, at det kan være særdeles vanskeligt at finde svaret på dit spørgsmål.


Reglerne for vejafmærkning deles op i flere bekendtgørelser og vejledninger.


Vejafmærkningsbekendtgørelsen beskriver de forskellige tavler og striber på kørebanens betydning.


Anvendelsesbekendtgørelsen beskriver, hvorledes striber og tavler som udgangspunkt skal udføres og opsættes, og i ingen af de to nævnte bekendtgørelser finder du det, du leder efter.


Men vejdirektoratet har lav et en serie såkaldte håndbøger for vejmyndigheder, der indeholder vejledning og bindende bestemmelser, når der skal males på kørebanen eller der skal opsættes tavler.


Om forbudstavle C 55 - Lokal hastighedsgrænse står der, at tavlen så vidt muligt bør gentages for hver mindst 500 m i byområde og mindst for hver 800  m uden for byområde.


På motorvejen bør tavlen gentages for hver 1500 m.
Endvidere skal tavlen gentages efter hvert betydede sideveje højst  50 m efter vejudmunding. Dog kan denne afstand øges til højst 150 m, hvis sidevejen har en lavere hastighedsgrænse, end den vej, der køres ind på. Det giver jo god mening, idet man jo må køre hurtigere end man måtte på den vej, man kom fra. 


Ved accellerationsbane skal hastighedstavlen stå senest 100 m efter accellertionsbanens afslutning.Lokal hastighedsbegrænsning

Ophør af lokal hastighedsgrænse