Kursus for udrykningschauffører


Kurser for udrykningsførere

Udrykningsførere har brug for og fortjent en særlig god uddannelse


Udrykningsføreren arbejder ofte under pres, hvilket øger hans risiko for at lave små eller større skader.


Udrykningsføreren kører efter et særligt regelsæt, som de færreste kender til bunds.


Deltidsbrandmanden kører under et stort pres i egen bil til brandstationen. Hvordan er reglerne, og hvordan står han, hvis det går galt. Hvordan er brandmanden stillet i sin civile bil på vej til brandstationen, når han er alarmeret.


Redningsfolk er ofte udsat for skader på bevægeapparatet på grund af uhensigtsmæssige bevægelser under køreturen til indsatsstedet og under udførelse af redningsarbejdet.

Vores kropsterapeut er ekspert i at forebygge sådanne skader og i at undervise i hvorledes den enkelte selv forebygger og modvirker skader !

 

  • Hvornår sker skaderne?
  • Hvordan undgår man dem?


Lær sikker betjening af køreteøjet

Lær reglerne om udrykningskørsel

Mental køreteknik på højt plan.

Avanceret køreteknik7½ times kursus i færdsel og køreteknik for brandfolk


Mental køreteknik med hovedvægten på udrykningskørsel og sikker kørsel i øvrigt


Praktisk køreteknik med hovedvægten lagt på snævre rammer, så brandbilens mål og styremuligheder og begrænsninger trænes

Kørsel foregår delvis i stresssituation.


Forebyggelse af skader på bevægeapparatet under arbejdet som brandmand og som chauffør


Kan udvides til 2 dages kursus med udvidet køreteknik og eventuelt mørkekørsel

Træning i udrykningskørsel

Kurt Mark fortæller om hvorfor 

det nogen gange går galt.