Logo

         Kurt Mark

       Færdsel og Køreteknik

 

 

 

Kurt Mark Færdsel & Køreteknik

Risikostyring er ikke en udgift - men en investering

 

Specialist i Skadeforebyggende køreteknik

Specialist i risikostyring

Det kræver en målrettet indsats og den nødvendige viden at nedbringe skaderne på virksomhedens vognpark, men det er en god investering, der tjener sig selv hjem mange gange.

Mange virksomheder gør den store fejl, at de blot sender deres kørende medarbejdere på et af de meget opreklamerede "glatførekurser".
Undersøgelser viser, at dette stort set ingen virkning har vedrørende autoskader og ulykker.

Jeg har i samarbejde med et stort forsikringsselskab og Falck dybdeanalyseret tusindvis af skadeanmeldelser og målrettet mine kurser og risikostyring ud fra den viden vi har om hvordan og hvornår skaderne sker.

Med den helt rigtige indsats og ganske få midler vil en typisk autoskadereduktion i virksomheden være på 60-80% afhængig af hvilken løsning virksomheden vælger.

Jeg underviser eller har undervist personale i

  • Politi, brandvæsen, Falck
  • Dansikring, Loomis, Danmarks Nationalbank, Post Danmark, Nordea
  • Kommuner, amter, regioner
  • Private virksomheder


Jeg samarbejder med og laver kurser for Danske Risikorådgivere, Aktiv Kropspleje, Falck og Rådet for Sikker Trafik.

 

Det drejer sig om

Køreteknik
Færdselsviden
Holdningsbearbejdelse
Mental opdeling
Nye vaner og rutiner i virksomheden
Effektiv risikostyring


 

politi

 

 

odsherred brv

 

Post dk.

Falck